Santa: Bhagwane Suit

Text: Sms text

Santa: Bhagwane suit bada sohna paya hai.
Jeeto: Thank u G
Santa: Lipstick badi sohni laayi aa.
Jeeto: Thank u G.
Santa: Shingaar v sohna kitaa aa.
Jeeto: Thank u G
Santa: Par sohni pher v nahi lagdi...

Send this as Free SMS

Category: Santa Banta

SMS details

Views: 764
Votes: 0
Rating: