Petrol Ke Rate Badhne

Text: Sms text


Petrol ke rate badhne par Santa bola: "Menu koi farak nahin penda. Pehle bhi 100 ka bharwata tha ab bhi 100 ka bharwata hoon."

Send this as Free SMS

Category: Santa Banta

SMS details

Views: 505
Votes: 0
Rating: