Kya Aapko Maloom Hai Ki

Text: Sms text

Kya Aapko Maloom Hai Ki . . ..*'"* . *"'*. ( :Aap Yaha: )* :Rehte: * *. :Hai: .*" "*" Aur Kiraya Bhi Nahi Dete ?!?SWEET evening.I MIS U"

Send this as Free SMS

Category: Evening

SMS details

Views: 707
Votes: 0
Rating:

Tags