Paani Ki Boond Bahut Chot

Text: Sms text

Paani ki boond bahut choti hai,Pr ek pyasa phool uska intezar karta hai,usi tarah 1Sms chota lagta hai.Pr bhejnewala dil se aapko yaad karta hai.Gudnight

Send this as Free SMS

Category: Good Night

SMS details

Views: 803
Votes: 0
Rating:

Tags