Kuch Rishte Is Jaha Me Kh

Text: Sms text

Kuch rishte is jaha me khas hote hai hawa k rukh se jinke ehsas hote hai ye dil ki koshish nahi to kya hai dur rehkar bhi wo dil ke paas rehte hai. Good night

Send this as Free SMS

Category: Good Night

SMS details

Views: 492
Votes: 1
Rating: