Santa: Dr. Saab Mujhe Cho

Text: Sms text

Santa: Dr. saab mujhe chot lag gayi he
Dr: Bahut gehri chot hai, taanke lagenge, 1000 Rs lagenge
Santa: Bhutni dea, taanke laune ne, kadayi ni karni

Send this as Free SMS

Category: Jokes

SMS details

Views: 369
Votes: 0
Rating:

Tags