Happy Holi

Text: Sms text

Sher chhupkar shikar nahi karte, buzdil kabhi khulkar waar nahi karte, aur hum wo hai jo Happy Holi kahne ke liye 19 March ka intezar nahi karte Happy Holi!!

Send this as Free SMS

Category: Holi

SMS details

Views: 17
Votes: 0
Rating:

Tags