Friendship

Text: Sms text

hool gir sakte h par Khushbhu nhi, Chand doob sakta h par Taare nhi, Ndi sookh sakti h par Sagar nhi, Aapko duniya bhool sakti h par “HUM” nhi.

Send this as Free SMS

Category: Caring

SMS details

Views: 16
Votes: 1
Rating: