Book Khulti Hai,exam Ka

Text: Sms text

Book khulti hai,exam ka sama hota hai,Aise mausam me hi to dimag tabah hota hai.Book ki bate dimagtak nahi aatiye fasana to marksheet se bayan hota hai

Send this as Free SMS

Category: Exams

SMS details

Views: 343
Votes: 1
Rating:

Tags