Cid Shayari

Text: Sms text

PL ke matches dekh ke logon ko maza aaraha hain, IPL ke matches dekh ke logon ko maza aaraha hain, 12 saal se CID ka Daya ek hi Qualis Chala raha hain

Send this as Free SMS

Category: Shayari

SMS details

Views: 3
Votes: 0
Rating:

Tags